O firmie Warunki wynajmu Cennik Kontakt Strona wejściowa

WARUNKI WYNAJMU

 1. Wysokość stawek za wynajem sprzętu reguluje cennik wynajmu sprzętu. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22 %.
 2. Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot sprzętu przed upływem 24 godzin. Zwrot po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki. Przedłużenie czasu najmu może nastąpić jedynie za zgodą Wypożyczalni.
 3. Prawne warunki wynajmu reguluje w całości umowa najmu. Niniejsza informacja nie stanowi wiążącej oferty, regulaminu sprzedaży internetowej, ogólnych warunków umownych lub innego uzupełnienia umowy najmu. Są to wyłącznie informację o niektórych stosowanych w umowie najmu postanowieniach.
 4. Na życzenie klienta istnieje możliwość dostarczenia sprzętu pod wskazany adres za wynegocjowaną opłatą.
 5. Przy wynajmie sprzętu pobierana jest kaucja, w wysokości uzależnionej od wartości sprzętu i długości wynajmu.
 6. Dokumenty wymagane przy pierwszym wynajmie:
  PRZEDSIĘBIORCY:
  • oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS
  • zaświadczenie o nadaniu nr NIP oraz REGON,
  • jeżeli podpisanie umowy najmu dokonywane jest przez osobę nie wymienioną w dokumentach rejestrowych, wymagane jest pisemne upoważnienie do zawarcia umowy i odbioru sprzętu. Pełnomocnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu osobistego.
  OSOBY FIZYCZNE:
  • dowód osobisty i prawo jazdy
  • rachunki lub faktury za opłaty za ostatni miesiąc (gaz, telefon, energia elektr.) z miejsca zamieszkania